Erfgoed is Welkom

Waarom is een historisch stadcentrum of een rustiek landelijk gebied zo aantrekkelijk? Omdat we van monumenten genieten! Historische gebouwen hebben een eigen karakter en versterken identiteit. 

Het behouden en restaureren van historische gebouwen gaat niet vanzelf. Bij restauratie, ligt de aandacht op het herstellen van de bouwkundige conditie. De bouwdelen zoals fundering, gevels, daken worden dan aangepast aan de eisen van de tijd.

 

Erfgoedwacht is een bureau dat gespecialiseerd is in het restaureren, onderhouden en herbestemmen van woonhuizen, boerderijen, molens en overig erfgoed, zoals kerken en fabrieksgebouwen.

Daarnaast verichten wij ook diverse interim werkzaamheden voor gemeenten en particuliere erfgoedorganisaties. Te denken valt aan begeleiding van het proces of vorming van het beleid.